ISO 14001

ISO 14001

A társadalom egésze, az ügyfelek, fogyasztók és tulajdonosok ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet fordítanak a vállalatok tevékenységéből eredő és az általuk felhasznált termékek és igénybe vett szolgáltatások környezeti hatásaira. Alapvető elvárás, hogy a cégek megfeleljenek a környezetvédelmi jogszabályoknak, és bizonyítsák napi működésük során a negatív környezeti hatások csökkentése iránti elkötelezettségüket. Ez kihívás és lehetőség is egyben, hiszen bizonyítható az adott cég környezeti felelősségvállalása, kiemelkedhet a versenytársak közül, valamint meglévő és potenciális ügyfelei felé elkötelezettségéről tehet tanúbizonyságot.

Az ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítás célja, hogy a tanúsított szervezet működő KIR rendszere által bizonyítsa környezete iránti elkötelezettségét, és igazolni tudja, hogy törekszik környezeti hatásainak csökkentésére. A tanúsítás által a szervezet bebizonyítja a társadalmi elvárásoknak való megfelelését, általa javul a vállalkozás társadalmi megítélése és a róla kialakított kép is.