Elnyert pályázatok

Kedvezményezett:
BORSODI MŰHELY Fémmegmunkáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe:
Gyakornoki program a Borsodi Műhely Kft-nél

Projekt azonosító száma:
GINOP-5.2.4-16-2016-04225

Szerződött támogatás összege: 5 576 554  Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt keretében a felvételre kerülő gyakornokok a fémipari megmunkálás területén nagy hagyományokkal rendelkező Borsodi Műhely Fémmegmunkáló Kft-nél szereznek szakmai tudást, munkatapasztalatokat. Az iskolában tanult ismereteket fejleszthetik tovább a gyakornokok, valamint megfelelő szakmai tapasztalatra szert téve hosszú távon a cég alkalmazásában tudnak maradni, vagy a munkaerő-piacot feltérképezve más vállalkozásnál kipróbálják képességeiket.

A gyakornokok későbbi foglalkoztatásához hozzájárulunk azzal, hogy cégünknél több éve a fémipari megmunkálás területén dolgozó munkavállalók képzik ki a gyakornokokat, illetve segítik munkájukat szakmai tanácsadással a győri és a kisújszállási telephelyünkön.

A jelenlegi munkatársak képzettsége és szakmai tapasztalata segítségével magas fokú szakmai képzést tudunk biztosítani a gyakornokok részére, amely által a gyakornoki képzésben részt vevők továbbfoglalkoztatása biztosított.

Emellett cégünk támogatja a munkavállalók, így a gyakornokok szakmai továbbképzését közép- vagy felsőfokú intézményekben.

A projekt eredményeként 2 fő gyakornok foglalkoztatása valósul meg 9 hónapon keresztül, míg a projekt befejezését követően a gyakornokok tovább-foglakoztatása történik 4,5 hónapon keresztül.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.30.

 


Kedvezményezett:
BORSODI MŰHELY Fémmegmunkáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe:
Infokommunikációs és mobilfejlesztés a Borsodi Műhely Kft-nél

Projekt azonosító száma:
GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2019-01551

Szerződött támogatás összege: 10 087 725  Ft

Támogatás mértéke: 31,99%

Projekt célja a vállalkozás Kontrolling és döntéstámogatás rendszerének és a mobil technikát használó rendszerének fejlesztése.

A Kontrolling és döntéstámogatás keretében bevezetendő Oracle JD Edwards EnterpriseOne Oneview Reporting egy teljes körű, integrált üzleti adatelemzési rendszer. Megbízható és aktuális információt ad, mind a napi tevékenységek elemzéséhez, az üzleti teljesítmény pontos követéséhez, mind a szűkös erőforrások hatékonyságának maximalizálásához és a felmerülő lehetőségek azonnali kihasználásához. Fontos eleme a megbízható kimutatás-készítő megoldás, amely képes vezetői és működési kimutatások, azaz valamennyi, a vállalat gördülékeny működéséhez szükséges grafikonok, táblázatok előállítására.

A mobil alkalmazás céljából bevezetendő Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Enterprise egyszerűvé teszi a mobil felhasználók által végrehajtandó feladatokat. A vállalkozás életében igény és szükség van arra, hogy a munkavállalók egyszerűen és gyorsan elérjék, valamint használják a munkahelyen alkalmazott vállalati alkalmazásokat. A Mobile Enterprise megoldást nyújt a munkahelyen alkalmazott vállalati alkalmazások egyszerű, korszerű használatára, hozzáférést nyújt az információkhoz, és azok használatához más eszközökkel, például térképekkel, kamerákkal.

A szoftverek helyben telepítve kerülnek bevezetésre, amelyek működéséhez beszerzésre kerültek új hardver eszközpark és ahhoz kapcsolódó szoftverek: rendszer működését biztosító szerverek és szerver szoftverek, kommunikációs eszközök switchek, hálózati adattárolók és a mentést biztosító szoftverek, a rendszer felhasználókkal történő kapcsolódásához felhasználói szoftverek.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.29.

 


Kedvezményezett:
BORSODI MŰHELY Fémmegmunkáló Korlátolt Felelősségű Társaság


Projekt címe:
Rugalmas foglalkoztatás bevezetése a Borsodi Műhely Kft-nél

Szerződött támogatás összege: 14 820 928 Ft

Támogatás mértéke: 100%


A projekt elsődleges célja a rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, annak érdekében, hogy bizonyos hátrányos helyzetű célcsoportok, különösen a kisgyermeket nevelők foglalkoztatási aránya növekedjen. Emellett cél, hogy a helyzetelemzési fázis eredményei alapján olyan javaslatok kerüljenek kialakításra, amelyek növelik a rugalmas foglalkoztatási formák elterjedését a vállalkozásunk hatékony működését elősegítése és fenntarthatóvá tétele végett.


Projekt keretében megvalósult a szervezet és a vezetők részére a kötetlen munkarend, részleges távmunka, illetve a törzsidő-peremidő bevezetéséhez kapcsolódó munkajogi, humánerőforrás-gazdálkodási, szervezetfejlesztési és humánerőforrás-fejlesztési tanácsadás.

A munkatársak részére a részleges távmunka bevezetéséhez kapcsolódó munkajogi tájékoztatás (belső kommunikáció).

Munka-magánélet összehangolását segítő és a rugalmas átszervezés feltételeként megjelenő egyéb jogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás.

Vezetői képzés a következő témakörökben:

  • távmenedzsment (munkáltatói aspektus)

  • együttműködés-fejlesztés (hagyományos és rugalmas foglalkoztatási formákban irányított munkavállalók között)

  • delegálás és ellenőrzés rugalmas foglalkoztatási formák esetén

Munkavállalók képzése a következő témakörökben:

  • távmenedzsment (munkavállalói aspektus)

  • együttműködés-fejlesztés (hagyományos és rugalmas foglalkoztatási formákban irányított munkavállalók között)

Nyilvánosság biztosítása keretében C típusú tájékoztató tábla került kihelyezésre, honlapon történő tájékoztatás valósult meg, fotódokumentáció készült.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.05.31.

Projektazonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00421


 

Kedvezményezett:
Borsodi Fémmegmunkáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe:
Versenyképesség növelése adaptív technológia innováció révén a Borsodi Fémmegmunkáló Kft-nél

Szerződött támogatás összege:
15 766 957 Ft

Támogatás mértéke: 50%

A fejlesztés során a Borsodi Fémmegmunkáló Kft. 1 db SE 520 NUMERIC / 1000 típusú CNC vezérelt esztergagépet szerez be.

A projektben célul kitűzött gépbeszerzés még egy lépcsőfok megugrását biztosíthatja a cég számára. Az IPAR 4.0 követelményeinek megfelelő környezetbe integrálva a berendezéstől hatékonyság növekedés várható, amely a már meglévő megrendelések jobb minőségű és gazdaságosabb előállítását, illetve a jövőbeni lehetséges

megrendelések költséghatékonyabb elnyerését eredményezik. 2017-ben Szombathelyen átadott új üzemcsarnok helyet biztosít a beruházáshoz.

A berendezést becsatolva a vállalatirányítási rendszerbe lehetőség nyílik az IPAR 4.0 szerinti M2M kommunikációra, a szenzorok által a folyamatok felügyeletére, illetve a termelékenység folyamatos ellenőrzésére és beavatkozásra.

A technológia fejlesztés nem csak a pályázó cég szempontjából fontos, hanem nagy jelentőséggel bír a megvalósulás helyszínén lokálisan működő alapanyag gyártó és kereskedő cégek életében. A termeléskorszerűsítés áttételesen piacbővülést jelent a szállítóiparnak, újabb megrendeléseket generál a beszállítóknak.

A társaság a projekt eredményeként munkát biztosít a megvalósítási helyszínen lévő üzemben dolgozó alkalmazottaknak. Az ő stabil jövedelmük növeli a kistérség, szűkebben pedig Szombathely településen élők vásárlóerejét.

Az előállított termék többségét a régióban értékesíti a cég, az élőmunkában hozzáadott érték a mikrogazdaság bevételeit növeli, tőkét vonz a régióba.

A fejlesztés időtartama 6 hónap.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.03.29.

Projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.8-17-2018-02404


Kedvezményezett:
BORSODI MŰHELY Fémmegmunkáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe:
Gyakornoki program a Borsodi Műhely Kft-nél

Projekt azonosító száma:
GINOP-5.2.4-16-2016-00309

Szerződött támogatás összege:
21 710 168 Ft

Támogatás mértéke:
100%

A projekt keretében a felvételre kerülő gyakornokok a fémipari megmunkálás területén nagy hagyományokkal rendelkező Borsodi Műhely Fémmegmunkáló Kft-nél szereznek szakmai tudást, munkatapasztalatokat. Az iskolában tanult ismereteket fejleszthetik tovább a gyakornokok, valamint megfelelő szakmai tapasztalatra szert téve hosszú távon a cég alkalmazásában tudnak maradni, vagy a munkaerő-piacot feltérképezve más vállalkozásnál kipróbálják képességeiket.

A gyakornokok későbbi foglalkoztatásához hozzájárulunk azzal, hogy cégünknél több éve a fémipari megmunkálás területén dolgozó munkavállalók képzik ki a gyakornokokat, illetve segítik munkájukat szakmai tanácsadással a győri és a kisújszállási telephelyünkön.

A jelenlegi munkatársak képzettsége és szakmai tapasztalata segítségével magas fokú szakmai képzést tudunk biztosítani a gyakornokok részére, amely által a gyakornoki képzésben részt vevők továbbfoglalkoztatása biztosított.

Emellett cégünk támogatja a munkavállalók, így a gyakornokok szakmai továbbképzését közép- vagy felsőfokú intézményekben.

A projekt eredményeként 4 fő gyakornok foglalkoztatása valósul meg 9 hónapon keresztül, míg a projekt befejezését követően a gyakornokok tovább-foglakoztatása történik 4,5 hónapon keresztül.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.05.31.

 

 
 
 
Kedvezményezett:
Borsodi Műhely Fémmegmunkáló Kft.

Projekt címe:
Borsodi Műhely Kft. termelő kapacitásainak bővítése

Projekt azonosító száma:
GINOP-1.2.1-15-2015-00692

Szerződött támogatás összege:
138 760 802 Ft

Támogatás mértéke:
35%

A fejlesztés eredményeként a vállalkozás hazai és nemzetközi hálózatába történő intenzitását tudja növelni, amely jelentős exportnövekedési potenciált jelent számunkra. Tervek szerint a projekt eredményeként az export árbevétel éves szinten 7,5 millió Ft-tal tud növekedni az elkövetkező időszakban.

Az iparág fejlődése egyre magasabb minőségi szolgáltatásokat követel a beszállítóktól. A Borsodi Műhely Kft. célja a gépipar területén megszerzett pozíció megtartása mellett a versenyképesség folyamatos növelése a gyártási technológia és színvonal javításával, mely megalapozza a hatékonyabb és költségtakarékosabb munkavégzést.

A beruházás során a vállalatnál használatába kerülő új termelő eszközök, az eszközök működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházás tovább bővíti azt a portfóliót, amely már eddig is jellemezte a céget és további megrendelés állomány növekedést eredményez és hozzáadott-érték potenciállal bír.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.11.30.

 

 
Projekt megnevezése:
Egészséget szolgáló közösségi értékek elterjedésének ösztönzése a Borsodi Műhely Kft-nél
 
A támogatás összege:
7.074.281,- HUF
 
A kedvezményezett:
Borsodi Műhely Kft
 
A kedvezményezet elérhetősége:
9027 Győr Juharfa u. 8.
 
A projekt rövid leírása:
A program neve: „Együtt könnyebb!” – a célcsoport a teljes munkatársi kör. A célcsoport családon belüli meghatározó szerepe miatt egészségtudatosságuk formálásával a cég dolgozóinál szélesebb kör élete válik egészségesebbé.
 
Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft
 
Kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja: 2011.09.01. – 2013.08.31.
 
 
„Jelen projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg”
 
eu_logo_szines
 
MM_logo
 
 
  

uszt_logo_rgb
 
Projekt megnevezése:
Innovációs eredmények hasznosítása eszközbeszerzés
 
A támogatás összege:
24.400.978,- HUF
 
A kedvezményezett:
Borsodi Műhely Kft
 
A kedvezményezet elérhetősége:
9027 Győr Juharfa u. 8.
 
A projekt rövid leírása:
A projekt célja a cégünknél meglévő forgácsolási technológiák és hőkezelési műveletek alkalmazásának magas szintű megvalósítása a hozzá szükséges technológiai eszközökkel, amely a nagy bonyolultságú, minőségi színvonalat alkatrészek gyártását teszi lehetővé.
 
Közreműködő szervezet:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt Székhely: 1139 Budapest Váci út 83.
 
Kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja: 2011.12.19. – 2012.11.30.
 
 
„Jelen projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg”
 
eu_logo_szines
 
MM_logo
 
2._projekt_fot_2
2._projekt_fot
 
 

uszt_logo_rgb
 
Projekt megnevezése:
Innovatív hőkezelési és forgácsolási szolgáltatások fejlesztése
 
A támogatás összege:
140.057.635,- HUF
 
A kedvezményezett:
Borsodi Műhely Kft
 
A kedvezményezet elérhetősége:
9027 Győr Juharfa u. 8.
 
A projekt rövid leírása:
Jelen projekt keretében olyan innovatív hőkezelési és többtengelyű megmunkálási technológiákon alapuló komplex szolgáltatásokat fejlesztünk ki, melyek segítségével lehetővé válik a különleges légiipari anyagok forgácsolása és hőkezelése minden eddiginél gyorsabban és jobb minőségben.
 
Közreműködő szervezet:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt Székhely: 1139 Budapest Váci út 83.
 
Kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja: 2012.01.02. – 2013.12.31.
 
 
„Jelen projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg”
 
eu_logo_szines
 
MM_logo
 
1._projekt_fot_2
1._projekt_fot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uszt_logo_rgb
 
Projekt megnevezése:
A Borsodi Műhely Kft komplex információs technológiai fejlesztése
 
A támogatás összege:
17.116.803,- HUF
 
A kedvezményezett:
Borsodi Műhely Kft
 
A kedvezményezet elérhetősége:
Székhely: 9027 Győr Juharfa u. 8.
 
A projekt rövid leírása:
A  projekt során bevezetésre kerül az ORACLE J.D.Edwards integrált vállalatirányítási rendszer, amely révén az innovatív vállalkozásunk számára megnyílik a lehetőség az üzleti alkalmazásaink proaktív módon történő támogatására, amely nagymértékben segíti vállalati működésünket, valamint rövid és hosszú távú üzleti céljaink elérését. A vállalatirányítási szoftver bevezetésével egyidejűleg fejlesztésre kerül az információs technológiai hardver eszközpark is.
 
Közreműködő szervezet:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt Székhely: 1139 Budapest Váci út 83.
 
Kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja: 2011.06.29.-2011.12.31.
 
 
„Jelen projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg”
 
eu_logo_szines
 
MM_logo
 
 

uszt_logo_rgb
 
Projekt megnevezése:
A Borsodi Műhely Kft technológia innovációs fejlesztése új piacképes termék bevezetésével
 
A támogatás összege:
55.759.011,- HUF
 
A kedvezményezett:
Borsodi Műhely Kft
 
A kedvezményezet elérhetősége:
Székhely: 9027 Győr Juharfa u. 8. Telephely: 8310 Kisújszállás Piac u. 7.
 
A projekt rövid leírása:
A projekt célja, hogy olyan versenyképes technológiát fejlesszünk ki és vezessünk be, amely alkalmas magas minőségű termékek, mint a repülőgépekben használt hajtóművek fémforgácsolással előállított alkatrészeinek végső megmunkálására.
 
Közreműködő szervezet:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt Székhely: 1139 Budapest Váci út 83.
 
Kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja: 2011.01.01.-2012.12.31.
 
 
„Jelen projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg”
 
eu_logo_szines
 
MM_logo
 
 
 

uszt_logo_rgb
 
Projekt megnevezése:
Borsodi Fémmegmunkáló Kft kísérleti fejlesztése és technológia korszerűsítést eredményező új eszköz beszerzése
 
A támogatás összege:
39.616.124,- HUF
 
A kedvezményezett:
Borsodi Fémmegmunkáló Kft
 
A kedvezményezet elérhetősége:
Székhely: 9027 Győr Juharfa u. 8. Telephely: 9700 Szombathely Szent László király u. 6.
 
A projekt rövid leírása:
A projekt célja, hogy a Borsodi Fémmegmunkáló vállalkozásnál olyan versenyképes technológiát fejlesszünk ki és vezessünk be, amely alkalmas magas minőségű termékek végső megmunkálására, mint jelen esetben a megújuló energiát hasznosító berendezések gyártásához szükséges eszközök fémforgácsolással előállított alkatrészei.
 
Közreműködő szervezet:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt Székhely: 1139 Budapest Váci út 83.
 
Kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja: 2011.01.03.-2012.12.31.
 
 
„Jelen projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg”
 
eu_logo_szines
 
MM_logo 
 
 

nkth
A projekt az NKTH támogatásával valósul meg.
 
Pályázat címe:
Speciális precíziós sík- és profilköszörülési technológia fejlesztése és bevezetése
 
Azonosító szám:
SPECKOSZ (BAROSS-ND07-ND-INRG5-07-2008-0047)
 
Támogatás összege:
15 703 000, - HUF
 
Teljes projektösszeg:
44 870 000, - HUF
 
kp1
 
 
 

hu-eulogo
„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”
 
Pályázat címe:
Igen nagy fordulatszámú szerszámgép orsók gyártási technológiájának kifejlesztése a Borsodi Műhely Kft.-nél
 
Azonosító szám:
GOP-1.3.1-08/1-2008-0012
 
Támogatás összege:
91.734.580, - HUF
 
Teljes projektösszeg:
262.098.800, - HUF
 
00452 DSC_00552
 
 

hu-eulogo
„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”
 
Pályázat címe:
Hőkezelési és anyagvizsgálati technológia – fejlesztések a légiipari gyártás beindításához
 
Azonosító szám:
GOP-1.3.1-07/1-2008-0031
 
Támogatás összege:
42.954.000, - HUF
 
Teljes projektösszeg:
86.108.160, - HUF
 
20080808_BORSODI_Gyrts_26_Matusz_fot2 P10147822
 
 

hu-eulogo
„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”
 
Pályázat címe:
Műszaki – technológiai fejlesztés a Borsodi Műhely Kft.-nél
 
Azonosító szám:
GOP-2007-2.1.1/C-2007-0069
 
Támogatás összege:
129.941.000, - HUF
 
Teljes projektösszeg:
494.073.000, - HUF
 
20080807_BORSODI_Kls__23_Matusz_fot2 20080808_BORSODI_Gyrts_107_Matusz_fot2